Често задавани въпроси

1. Какво представлява Синя зона?

"Синя зона" представлява обособени и маркирани паркинг места на улици и площади в Централната Градска Част на Варна, където с решение на Общински Съвет Варна се въвежда режим за кратковременно платено паркиране на ППС, с допустима максимална маса до 2.5. т. и на автобуси до 12 пътнически места в определени часове на денонощието.

2. Каква е маркировката в Синя зона?

Зоните за платено и безплатно паркиране се обозначават допълнително с информационна табела, в която са описани условията на паркиране в синята зона; размера на таксата за паркиране и начина на заплащането й, както и принудителните мерки, които се прилагат.

3. В кои часове следва да се заплаща престоя в Синя зона?

Синя зона е валидна от понеделник до неделя в часовия диапазон от 09:00 до 20:00 часа.

4. Трябва ли да заплащам, ако съм спрял в Синята зона, но не съм напуснал автомобила си?

Да, трябва да се заплати, дори водача да се намира в спрялото МПС.

5. Ако изпратя SMS преди началото на работното време на Синята зона за съответния ден - от кога ще ми се засече времето на заплащане на престоя? (пример: изпращам SMS в 7:50 ч. - до 8:50 ч. или до 10:00 ч. ще съм платил за паркиране?)

При получаване на SMS след полунощ и преди започване на работното време на „Синя зона“, системата регистрира „отложено“ паркиране с начален час съвпадащ с началото на работно време за „Синя зона“, тоест престой започващ в 09:00 ч. и приключващ в 10:00 ч.

6. До колко минути преди края на работното време на Синята зона мога да изпратя SMS? (пример: колко ще ми струва SMS-а ако го изпратя в 19:50 ч. ?)

Работното време на зоната за кратковременно паркиране е до 20:00 часа. Това означава, че всеки SMS изпратен в рамките на работното време ще бъде таксуван с 1.00 лев.

7. Мога ли да направя корекция на регистрационният номер на автомобила за който искам да заплатя престой в Синята зона, ако съм сбъркал номера при изпращане на SMS или обаждане на оператор?

Вие ще бъдете таксуван отново. Въвеждането на номера, следва да се извършва внимателно, защото всеки SMS се таксува.

8. Трябва ли да изписвам регистрационният номер на автомобила си само с големи букви? Само на латиница ли да бъде изписван? Може ли да има интервал между буквите и цифрите?

Можете да въвеждате големи и малки букви. Буквите могат да бъдат въведени на латиница или кирилица стига визуално да съответстват на табелата на регистрационния номер. Също така може да ползвате интервали за ваше удобство.
* Забележка: Имайте предвид, че буква "О" и цифра нула "0" са две различни неща.

9. Мога ли да заплатя престоя си, първоначално чрез заплащане в брой или чрез приложението за платено паркиране и след това да удължа престоя си чрез SMS?

Да, можете.

10. Какво се случва ако просроча времето на престой?

Ако не сте заплатили престоя си, Вашия автомобил може да бъде принудително задържан, чрез използване на техническо средство (скоба), до заплащане на разходите по прилагане на техническо средство тип „скоба“ и времето за престой. При престояване над 3 часа с наложена мярка „скоба“ или след края на работното време на Синя зона, Вашият автомобил може да бъде принудително репатриран на специализиран паркинг.

11. Къде да потърся автомобила си, ако е репатриран?

Принудително преместените ППС се транспортират до специализирания паркинг, който се намира в град Варна, Южна промишлена зона, под Аспарухов мост /Карта/ и се освобождават от там след заплащане на разноските по отстраняването, транспортирането и паркирането.

12. Къде мога да паркирам автомобила си, ако съм постоянно живущ в обхвата на зоната за кратковременно паркиране?

Собственици на ППС, респективно лица, ползващи ППС на друго правно основание, живущи по постоянен адрес на улици или площади с въведен режим за платено и безплатно паркиране „Синя зона", имат право да паркират в съответната подзона след регистрация в ОП „Общински паркинги и синя зона“ и заплащане на съответната такса.